DÂY CHUYỀN CREAMER

THÔNG TIN DỰ ÁN: Hoàng Lâm cung cấp vật tư và nhân công lắp đặt hệ thống thiết bị và dường ống cho dây chuyền Creamer.
DỰ ÁN: Bình Dương – Vietnam