CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌC

Vào ngày thứ sáu 27 tháng 11 năm 2015, Ban giám đốc và phòng nhân sự công ty Hoàng Lâm tổ chức phát động chương trình Khuyến Học

Chương trình khuyến học đã chọn lọc và hỗ trợ cho 2 trường hợp đầu tiên bằng việc tài trợ học phí, sách vở, đồng phục… để họ tiếp tục phát triển.

Thông tin chi tiết về chương trình sẽ được cập nhật thường xuyên !