DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT TRÀ XANH

THÔNG TIN DỰ ÁN: Hoàng Lâm cung cấp vật tư & nhân công lắp đặt dây chuyền chiết rót trà xanh.