CHÍNH SÁCH QHSE

Việc tuân thủ nghiêm túc chính sách chất lượng, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp & môi trường (QHSE) là một phần quan trọng trong kinh doanh của chúng tôi. Ngay khi nhận được chứng chỉ OHSAS 18001:2007 do BSI cấp, chúng tôi cam kết chính sách QHSE được thông tin tới toàn thể nhân viên để cùng thấu hiểu, thực hiện đúng và là cơ sở để thiết lập mục tiêu. Chính sách này phải được xem xét định kỳ về tính phù hợp.

CHÚNG TÔI CAM KẾT THỰC HIỆN THEO CHÍNH SÁCH TIÊU CHUẨN QHSE TRONG VIỆC CHẾ TẠO THIẾT BỊ BẰNG THÉP KHÔNG GỈ:

CHẤT LƯỢNG

 • Không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Châu Âu.

 • Giao hàng đúng tiến độ, bảo trì đúng hạn và nhanh chóng.

 • Chọn nhà cung cấp để việc mua vật tư được đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý.

 • Duy trì  hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

SỨC KHỎE & AN TOÀN

 • Tuân thủ những yêu cầu và luật định liên quan đến an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.

 • Thiết lập và duy trì điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên công ty.

 • Phổ biến yêu cầu về an toàn & sức khỏe nghề nghiệp đến tất cả mọi người liên quan.

 • Duy trì  hiệu quả hệ thống quản lý môi trường, thường xuyên cải tiến, đảm bảo tuân thủ mọi yêu cầu của luật định, tiêu chuẩn OHSAS 18001.

MÔI TRƯỜNG

 • Tích cực cố gắng làm giảm dấu ấn của chúng ta trên trái đất bằng cách sử dụng các kỹ thuật thân thiện với môi trường.

 • Nghiêm túc tuân thủ những yêu cầu và luật định liên quan đến bảo vệ môi trường.

 • Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, làm giảm và ngăn ngừa ô nhiễm bất cứ nơi nào có thể để đảm bảo một tương lai tốt hơn.

 • Thiết lập tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường cho những người khác làm theo bằng cách thúc đẩy các kỹ thuật thân thiện với môi trường.