THIẾT BỊ CHUẨN

Insulated Tanks

Những thiết bị chuẩn của Hoàng Lâm được thiết kế và áp dụng cho những dòng sản phẩm tiêu chuẩn. Hiện tại, để tiết giảm thời gian báo giá, thời gian sản xuất cũng tiết kiệm chi phí, chúng tôi đang sản xuất những loại bồn có thể phù hợp 90% với nhu cầu sử dụng mà không cần phải thực hiện một núi công việc thiết kế hoặc lãng phí thời gian về những yêu cầu không đặc biệt cần thiết.

 

Hãy để chúng tôi cộng tác với bạn trong những dự án xây dựng, mở rộng đầu tư dây chuyền sản xuất bằng cách tận dụng lợi thế của những mẫu thiết kế đáng tin cậy mà chúng tôi đã từng thực hiện cho những dự án trên toàn thế giới. Bạn có thể yên tâm rằng dự án của bạn sẽ được xử lý chuyên nghiệp bới những chuyên gia kỹ thuật tại Hoàng Lâm.

 
Jacket Tanks
Single Wall Tanks
Hoang Lam stainless steel hoppers
stainless steel ducting and air filters