BẢO HÀNH

Hoàng Lâm cung cấp chế tạo bảo hành tiêu chuẩn cho tất cả các bồn bể, hệ thống đường ống do chúng tôi chế tạo và lắp đặt. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ sau khi hết thời gian bảo hành đối với một số trường hợp. Chế độ bảo hành linh hoạt là một trong những lợi thế cạnh tranh của công ty Hoàng Lâm để mang đến sự tin cậy về chất lượng từ phía khách hàng.

Mặc dù, sự thật mà nói công tác bảo hành đôi khi không được phù hợp do bởi nguồn nguyên vật liệu, chất lượng thay thế.

Tuy nhiên, hãy liên hệ với chúng tôi ngay khi bạn cần hỗ trợ.