MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU

Why Hoang Lam?

Mạng lưới khách hàng toàn cầu của Hoàng Lâm đang phát triển theo hằng năm. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều dự án trên 4 châu lục và nhờ vào năng lực và thế mạnh, chúng tôi có khả năng để tiếp tục mở rộng kinh doanh vào các quốc gia khác.

Trong thực tế, chúng tôi tự hào là một trong số doanh nghiệp chế tạo thiết bị công nghiệp bằng thép không gỉ có uy tín trên thế giới được xếp hạng bởi khách hàng các nước. Chúng tôi tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác với khách hàng bằng việc trở thành nhà cung cấp chất lượng bất kể dự án của họ ở đâu.

 
hoàng lâm
logo customer-04
hoàng lâm khách hàng
logo customer-46
logo customer-45
logo customer-44
logo customer-43
logo customer-25
logo customer-40
logo customer-34
logo customer-32
logo customer-35
logo customer-36
logo customer-37
logo customer-38
logo customer-08
logo customer-41
logo customer-33
logo customer-29
logo customer-09
logo customer-31
logo customer-10
logo customer-47
logo customer-30
logo customer-28
logo customer-27
logo customer-39
logo customer-26
logo customer-24
logo customer-15
logo customer-16
logo customer-18
logo customer-42
logo customer-17
logo customer-19
logo customer-20
logo customer-21
logo customer-22
logo customer-23
logo customer-14
logo customer-13
logo customer-12
logo customer-11
logo customer-07
logo customer-06
logo customer-05
logo customer-03
1457341655655_25790