DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CAFE HÒA TAN

THÔNG TIN DỰ ÁN: Hoàng Lâm cung cấp vật tự, lắp đặt thiết bị, đường ống cho hệ thống NIRO và đường ống Ultility cho dây chuyền sản xuất cafe hòa tan.
DỰ ÁN: Lào