DÂY CHUYỀN COLLAGEN & GELATIN

THÔNG TIN DỰ ÁN: Hoàng Lâm cung cấp vật tư, thiết bị và nhân công thi công hệ thống M&E cho dây chuyền Collagen & Gelatin bao gồm cung cấp bơm và lắp đặt hệ thống đường ống.
DỰ ÁN: Đồng Tháp – Vietnam